VEŠKERÉ KONZULTACE PRO VAŠE STAVEBNÍ ZÁMĚRY S VÍCE NEŽ 20 LETY ZKUŠENOSTÍ

Máme za sebou přes 20 let praxe a zkušeností ve stavebnictví, a to jak v rámci přímého působení na stavbě, tak i z pohledu řízení stavební výroby ve všech fázích a pohledech vč. ekonomiky.

Zajišťujeme široký rozsah služeb pro klienta, zahrnující odborné poradenství a konzultace v oblasti pozemního stavitelství, developmentu, správy nemovitostí a realitních investic

NABÍZÍME komplexní služby i jednotlivé úkony:

konzultace v úvodní fázi projektů

Posouzení a konzultace stavebního projektu či investičního záměru, posouzení stavu nemovitosti, pomoc při definici obchodní či stavební strategie.

legální servis a SPRÁVNÍ AGENDY

Asistence při zajištění potřebných úředních povolení a vyjádření. Součinnost při jednání s příslušnými úřady a dalšími osobami v rámci stavebního projektu.

výběr dodavatele, rozpočty a smlouvy

Konzultace a podpora při výběru zhotovitele stavby a dalších dodavatelů. Poradenství s cenovou kalkulací stavebního projektu. Součinnost při vyjednávání a uzavírání smluv.

řešení problémů v průběhu stavby

Konzultace při vícepracích, úpravě časového harmonogramu a pomoc při řešení nesrovnalostí při výstavbě a jiných vzniklých potřeb či problémů na denní bázi